Skabbteatern på TwitterSkabbteatern på FacebookMaila ossSkriva för scen - Sportlov 2014

24-28 Februari driver Skabbteatern, i samarbete med kulturföreningen Position Nödläge och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ett skrivarprojekt för ungdomar i åldrarna 14-19 som pågår under en arbetsvecka (mån-fre) i Vällingby City. Målet är att alla deltagare ska skriva varsin kort monolog som ska läsas upp av professionella skådespelare på en teaterscen.

Idag är det konstnärliga skrivandet för scen i huvudsak reserverat för människor som redan har ett kulturellt kapital och det gör också att de berättelser vi hör i det offentliga rummet nästan bara kommer ifrån en liten privilegierad grupp människor. Röster från unga människor och människor i utanförskapsområden är två bra exempel på grupper som inte har den möjligheten och ett vanligt missförstånd är att det är för att de grupperna inte skriver. Men om man tittar närmare på hur utbrett intresset för till exempel hiphop är för ungdomar i sådana områden och det faktum att i princip alla som rappar också skriver sina egna texter, så finns det ett oerhört engagemang för det svenska språket, att berätta historier, beskriva sin omvärld och inte minst att skriva på vers, vilket få svenska dramatiker gör idag. Vi vill lyfta dessa röster och berättelser, inte bara för att vi tror att det skulle stärka ungdomarna och vidga deras vyer om vad de är kapabla till, utan också för att deras kunskaper och berättelser verkligen behövs i svensk teater idag.

Verksamheten syftar till att ge ungdomar möjlighet att använda sin konstnärliga förmåga till att berätta en historia i dramatikform och att upptäcka och uppleva konstnärligt skapande i form av text och scenisk gestaltning från idé till verklighet. Verksamheten har också i syfte att låta unga röster höras genom att deras berättelser framförs för allmänheten.